• Per comptar amb un sistema alternatiu en cas d’incidències que pugui assegurar el servei a les zones del sud de la ciutat.
  • Per millorar la qualitat del servei a la zona de Pla d’en Boet.
  • Per tenir un punt més de captació d’aigua.
  • Per millorar la gestió de l’aigua pròpia.
  • Per augmentar la reserva d’aigua de la ciutat.

El nou dipòsit es connectarà a la xarxa d’abastament existent mitjançant dues noves canonades que arribaran fins a la Plaça de Granollers i fins al Pla d’en Boet. La inversió prevista és de 6.777.935€. 

Les obres de la primera fase s’iniciaran el 16 d’abril a l’avinguda de Puig i Cadafalch, entre el passatge d’Olot i el carrer de la Gatassa. Les obres d’aquest tram tenen una durada prevista de 10 setmanes.  El mes de maig s’iniciaran les obres del dipòsit a la ronda de Bellavista. Les canonades transcorreran per la calçada, per tant, el pas de vehicles estarà afectat per trams segons l’evolució de les obres. El pas de vianants per les voreres quedarà lliure. Els accessos als guals s’afectaran puntualment i amb previ avís. A la finalització de les obres es mantindrà el nombre preexistent de places d’aparcaments a la zona.

El dipòsit estarà integrat en el paisatge amb la creació d’una zona lúdica i de descans de 12.008 m²: un espai obert i adaptat a persones amb mobilitat reduïda amb una plaça central i una zona de grades. La construcció del parc preveu la plantació d’un centenar d’arbres i es mantindrà el nombre de garrofers existents.